De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...
PNC
  • Start
  • Nieuws
  • Oproep tot medewerking: verspreiding van het Deens Lepelblad (cochlearia danica) in Limburg
Deens lepelblad

Oproep tot medewerking: verspreiding van het Deens Lepelblad (cochlearia danica) in Limburg

woensdag, 20 februari 2019, 17.10 u.

In het kader van de samenstelling van een Limburgse Plantenatlas zoekt men voor bepaalde planten hulp voor een betere kennis van hun verspreiding. Dit geldt vooral voor het Deens lepelblad. Van oorsprong een kustplant, is dit nu in Vlaanderen een soort die als gevolg van het gebruik van strooizouten langs bijna alle (drukke) verkeerswegen voorkomt. Deze plant bloeit in het voorjaar, ze komt op elke plaats massaal voor en vormt door haar witte kroonbladen “witte linten” in de wegbermen. 

We vragen aan al de Limburgse werkgroepen om de groeiplaatsen in hun regio te noteren en door te geven aan welke wegen (straatnaam) de plant werd gezien, via e-mail naar Bert Berten (bertberten007@gmail.com).

Planten in Limburg in zoute milieus

Het Deens lepelblad is voor België (Vlaanderen) een plant van het maritiem district. Dit omvat de Vlaamse kust, het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen en de Schelde met haar oevers tot Antwerpen. Ze komt dus in Limburg niet natuurlijk voor. Toch zijn er meerdere planten van het maritiem district, die in Limburg aanwezig zijn. Het betreft hier aangevoerde planten op brakke grond: halofiele soorten.

Op meerdere plaatsen in Limburg treft men deze planten aan.

  • Zilte terreinen vindt men in gebieden of milieus waar de mens zijn invloed heeft laten gelden, zoals de fabrieksterreinen van de metaalverwerkende bedrijven. Dit is voornamelijk het geval in Noord-Limburg, waar er al in de vorige eeuwen (19de en 20ste eeuw) metaalverwerkende industrieën (non-ferrobedrijven) aanwezig waren. Deze waren gespecialiseerd in de productie van zware metalen zoals zink, lood, koper, nikkel, cadmium, cobalt, enzovoort. Voorbeelden van planten die voorkomen op het "afval" van die bedrijven zijn Engels gras en Stomp kweldergras.
  • Op de terrils van de steenkoolmijnen zorgt de aanwezigheid van zouten ervoor dat in grachten en plassen en bezinkingsbekkens (schlammbekkens) enkele kruiden van brakke milieus groeien. Dit geldt voor Stomp kweldergras, Zacht loogkruid, Zulte, Zilte schijnspurrie, Strandkweek, Zilte zegge en Kwispelgerst.
  • De bermen van grote verkeerswegen herbergen de laatste jaren speciale planten. Volgens de Belgische Flora worden een aantal kustplanten in het binnenland aangegeven als "pekeladventief". Ze komen voor langs autostrades en vierbaanswegen als gevolg van het gebruik van strooizouten. De Hertshoornweegbree werd tot 1993 in 7 kilometerhokken waargenomen. In 2015 steeg het aantal hokken tot 135! Ook het Deens lepelblad is aangetroffen aan al de hoofdwegen van Noord-Limburg. De eerste melding dateert van 1997. Sindsdien bedraagt het aantal kilometerhokken meer dan 150.
  • We moeten er wel van uitgaan dat de keuze van de plant van hoger genoemde groeiplaatsen niet strikt gebonden is, en ook niet beperkt is tot één van de hoger genoemde categorieën. Het is ook logisch dat als het zoutgehalte in het milieu hoog genoeg is voor de plant en er dus aan de nodige voorwaarden voldaan wordt, dat de plant er wel zal staan. De  Hertshoornweegbree en in mindere mate het Stomp kweldergras komen zowat in elk brak milieu voor.

Foto: © Rens Hendrickx

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.
  • Start
  • Nieuws
  • Oproep tot medewerking: verspreiding van het Deens Lepelblad (cochlearia danica) in Limburg